top of page

AGES
2.5-4 
yrs.

AGES
4-6 yrs.

AGES
5-7 
yrs.

AGES
6-8 yrs.

AGES
7&up yrs.

AGES 2.5-4 yrs.

Ages 2.5-4

Leotard Color: Pink | Tights Color: Pink

Ballet Shoe Color: Pink

AGES 4-6yrs.

Ages 4-6

Leotard Color: Red | Tights Color: Pink

Ballet Shoe Color: Pink

Tap Shoe: Tan

Jazz Shoe: Tan

ages 5-7

AGES 5-7 yrs.

Leotard Color: Turquoise | Tights Color: Pink

Ballet Shoe Color: Pink

Tap Shoe: Tan

Jazz Shoe: Tan

Ages 6-8

AGES 6-8 yrs.

Leotard Color: Purple | Tights Color: Pink

Ballet Shoe Color: Pink

Tap Shoe: Tan

Jazz Shoe: Tan